Duurzaamheid

Jamin: 100% lekker en duurzaam


Bij Jamin vind je de lekkerste producten. Tegelijkertijd zetten wij ons in voor duurzame producten en productiemethoden. Wat is eigenlijk duurzaam? Letterlijk uit de Van Dale: duur•zaam bn, bw; -zamer, -st 1 lang durend 2 weinig aan slijtage of bederf onderhevig.
Zoals de letterlijke betekenis aangeeft is duurzaam produceren dus het zorgen voor een dusdanige productie dat er geen slijtage of bederf van zowel de mensen als de planeet plaatsvindt.

In UTZ Certified heeft Jamin een onafhankelijke partner gevonden om samen te werken naar 100% duurzame cacaoproductie. UTZ gecertificeerde boeren worden getraind om hun kwaliteit en efficiëntie te verbeteren en dit te doen met zorg voor mens en milieu.

 

Jamin zet zich middels deze samenwerking in om het leven en het inkomen van duizenden kleine cacaoboeren te helpen verbeteren, zodat het voor de huidige en toekomstige generaties interessant blijft om cacao en chocolade te produceren. We dragen bij aan opleiding van boeren in moderne landbouwtechnieken, het stimuleren van hogere productiviteit en een betere kwaliteit cacao. Op deze manier zorgen wij voor betere chocolade. De productie van cacao en cacaoproducten is goed voor veel werkgelegenheid en vormt een grote bron van inkomsten. In producentenlanden (met name rond de evenaar) zijn duizenden mensen voor hun dagelijks bestaan afhankelijk van cacao. Er dreigt schaarste aan cacao op de wereldmarkt en de kwaliteit is in het geding. Veel cacaoboeren kunnen niet goed rond komen en het ontbreekt hen aan middelen om de cacaoproductie te verbeteren.

We selecteren en produceren onze chocolade conform zeer strenge eisen op het gebied van kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van het product maar ook de herkomst van onze chocolade is zeer belangrijk. Dit betekent echter niet dat nog niet gecertificeerde chocolade momenteel fout of niet fair is. Jamin staat nooit en te nimmer achter kinderarbeid of slavernij.


Uiterlijk 2025 zal Jamin uitsluitend duurzame cacao kopen voor zijn cacao producten. Op donderdag 4 maart 2010 heeft Jamin hiervoor op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar handtekening gezet onder de intentieverklaring “Duurzame cacaoconsumptie en –productie”. Hiermee heeft Jamin haar beleid om naar 100% duurzaam te gaan bevestigd. Jamin streeft er zelfs naar om dit reeds in 2020 gerealiseerd te hebben.

 

De eerste stap is in 2010 gezet door voor al onze 250 soorten chocoladeletters duurzame cacao in te kopen. Hiervoor hebben we complimenten van de Groene Sint van Oxfam Novib ontvangen. In 2011 en 2012 zijn ook onze 40 verschillende eitjes, tabletten en verschillende soorten chocolaatjes bijgekomen. Momenteel wordt 75% van de cacao duurzaam ingekocht.

 

Met hart dus voor de boeren en de cacao, en nog lekkerder voor jou!

 

Daarnaast neemt Jamin ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van overige ingrediënten voor haar snoep, chocolade, koek en ijs. Daarbij neemt Jamin samen met haar leveranciers stappen om te werken met duurzamere producten en ingrediënten en een duurzamere verwerking hiervan (zoals bijvoorbeeld suiker en palmolie). Stap voor stap zal Jamin haar hele assortiment verduurzamen. Verder wil Jamin bijdragen aan een gezond leven. Jamin biedt veel informatie over de ingrediënten en voedingswaarden en stelt klanten met specifieke dieetwensen in staat een juiste keuze te kunnen maken middels ons stippensysteem. Jamin: Dat is lekker!