Winkelwagen (0 artikelen)

  • Er staan nog geen artikelen in je winkelwagen.

Garantieperiode


Jamin.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact op, wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden, deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien:


De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Heeft u klachten over een product neemt u dan contact op metonze klantenservice. Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.